Gezocht: Zaanse pioniers
Ben jij die enthousiaste Zaankanter met goede ideeën over hoe bewoners mee kunnen praten over zorg en ondersteuning?

Misschien ben jij precies wie we zoeken: de Zaankanter met oog én gevoel voor de manier waarop bewoners veel beter kunnen meepraten over het zorgbeleid van  de gemeente Zaanstad. Heb je tijd, zin en energie om ons daarin te adviseren? 

Wij willen hiervoor een onafhankelijke Adviescommissie Cliëntenparticipatie samenstellen van maximaal zeven personen. Deze commissie adviseert de gemeente over praktische manieren om cliënten en degenen die direct bij hen betrokken zijn input op beleid en uitvoering te laten geven.  Zaanstad loopt met de nieuwe werkwijze van cliëntparticipatie voorop in Nederland!

De Adviescommissie is een belangrijke partner voor de gemeente. Bij cliëntenparticipatie gaat het specifiek om inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk, schulddienstverlening of thuiszorg. De commissie denkt met name mee over de vragen: Wat is de beste vorm om met cliënten over het beleid te spreken: aan de keukentafel, digitaal, via het netwerk? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen? Kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

Profielschets leden adviescommissie

 Wie ben je?
*Je wilt het graag anders aanpakken en manieren bedenken om inwoners centraal te stellen bij het maken, veranderen en evalueren van beleid.
*Je bent actief in de samenleving en je wilt optrekken met je netwerk en de gemeente.
*Je bent geïnteresseerd in de doelgroep van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.*)
*Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
*Je bent geen lid van B&W, de gemeenteraad of de ambtelijke organisatie van Zaanstad.
*Je woont in Zaanstad.

Wat ga je doen?
*Je trekt op met de werkgroep van de gemeente om cliënten op vernieuwende manieren te betrekken bij beleid.
*Je kijkt mee hoe eigentijds meepraten daarin het beste kan worden georganiseerd.
*Je stelt met de wethouders de agenda voor vier overleggen met de stad in 2017 samen.
*Je brengt gemeente, inwoners en organisaties uit je netwerk met elkaar in contact.
*Je bent onafhankelijk adviseur dus geen belangenbehartiger van een groep.
*Je evalueert jaarlijks met de wethouders wat goed gaat en wat beter kan.

 Wat bieden wij?
* De kans om vernieuwing in onze werkwijze vorm te geven ten behoeve van inwoners.
* Een plek en een stem bij de ambtelijke en bestuurlijke tafels van beleidsontwikkeling en - uitvoering in het maatschappelijke domein.
* Geen vergoeding, maar wel goede faciliteiten voor bijeenkomsten en ondersteuning bij communicatie.
  
Ben je maximaal 20 uur per maand als vrijwilliger beschikbaar? Stuur dan uiterlijk 1 april je reactie met een korte motivatie, waarin je ook iets vertelt over je betrokkenheid bij de doelgroep, je rol in de commissie en je cv aan: Clientenparticipatie@zaanstad.nl.

De gemeente nodigt kandidaten vervolgens uit voor een gesprek. Het college stelt de adviescommissie in. In de toekomst selecteren de leden van de adviescommissie zelf nieuwe commissieleden.
 
*) Onderdelen van het maatschappelijke domein: jeugdzorg, arbeidsparticipatie, zorg en ondersteuning, woonbegeleiding, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, mantelzorgers, maatschappelijke zorgvragers, mensen met psychische problematiek.

Zaanstad