Verslag Lagerhuisdebat 6 april 2018 Zaandam-Zuid
Lagerhuisdebat 6 april
 Op vrijdag 6 april vond in buurtcentrum de Zuidhoek in Zaandam Zuid het Lagerhuisdebat plaats. Op basis van onderwerpen die inwoners van de wijk zelf via de website van de gemeente konden opgeven, zijn een groot aantal inwoners met elkaar in debat gegaan met ondersteuning van debatleider Frits Bloemberg. Diverse fracties uit de gemeenteraad waren aanwezig om naar het debat te luisteren. De onderwerpen kwamen terug in vier stellingen:
 
  1. In Zaandam Zuid moeten parkeerplaatsen worden opgeofferd voor meer groen
  2. Een diverser winkelaanbod is wat Zaandam Zuid nodig heeft
  3. Een veiliger Zaandam Zuid is de grootste opdracht voor de komende jaren
  4. Zaandam Zuid is eigenlijk de mooiste wijk van Nederland
 
Burgemeester Hamming opent om 20.00 uur en wenst iedereen een goed debat, waarin het er stevig aan toe mag gaan op de inhoud en we wel naar elkaar blijven luisteren en elkaar met respect behandelen. 
 
Een vertegenwoordiging van drie raadsleden lichte toe waarom ze het Lagerhuisdebat een belangrijke instrument vinden om de politiek dichterbij inwoners te brengen en de betrokkenheid bij de wijk zo groot mogelijk te maken. Het zelf indienen van onderwerpen is daar een heel belangrijk onderdeel van. De raadsleden roepen iedereen op om vrij zijn of haar mening te geven.

Stelling 1:In Zaandam Zuid moeten parkeerplaatsen worden opgeofferd voor meer groen

Bij deze stelling zijn de tegenstanders in de overhand. De parkeerdruk in het algemeen in de wijk is groot en zeker bij de Prins Hendrikkade als gevolg van de gebiedsontwikkelingen bij de Burcht. Veel woningbouw in de wijk vanuit het Maak. Zaanstad programma wordt gebouwd zonder parkeernorm, dit levert parkeerdruk in de omliggende buurten. Dus parkeerplaatsen inruilen voor groen vinden weinig mensen een goed idee. Bovendien is er voldoende groen in de wijk, maar moet het een keer netjes onderhouden worden. Vroeger was er heel veel groen, dat is door de gemeente allemaal weggehaald. En met alle fijnstof in de lucht van de A8 en A10, hoeveel nut heeft groen dan? Dat is volgens anderen juist weer een argument voor meer groen in de wijk, groen absorbeert de vuile stoffen.
En al die auto’s in de wijk, zijn die nou echt nodig? Er zijn voldoende openbaar vervoer voorzieningen, we kunnen de vaker de fiets pakken en het parkeren ondergronds oplossen op specifieke plekken in de wijk. Veel mensen vinden dat geen goede oplossing, we willen de auto voor de deur kunnen parkeren en meerdere auto’s per gezin zijn in de huidige tijd noodzakelijk. Ook autodelen wordt niet als een welkome oplossing gezien.
Concluderend is men het wel met elkaar eens dat het bestaande groen veel beter kan worden verzorgd en parkeergarages onder niet benutte plekken en leegstaande gebouwen de parkeerdruk kan oplossen. Ook zijn er verschillende verwaarloosde plekken waar meer groen zou kunnen komen. En laten we eens beginnen bij ons zelf met minder tegels in de voortuin!  
 
Mogelijke vervolgrichtingen:
  • Een buurtschouw organiseren met de gebiedsbeheerders van openbare ruimte voor het ophalen van wensen over de verzorging, groenadoptie, ed.

Stelling 2: Een diverser winkelaanbod is wat Zaandam-Zuid nodig heeft

Bij de stelling over een divers winkelaanbod hoort de gemeente volgens velen een grote rol te spelen in het winkelaanbod in de buurt. Bemoei je er als gemeente mee wat voor winkels zich vestigen. Dit is volgens anderen weer onmogelijk, want ondernemerschap valt door de gemeente niet te sturen. Ondernemers gaan er zelf over. Men is het wel eens over dat er geen goede aanloop van winkels is en dat bijvoorbeeld veel kapperszaken zich op de Zuiddijk vestigen. Het ondernemersklimaat in Zaanstad wordt als slecht ervaren, het is moeilijk om te overleven. Er is geen grote winkel die een aanzuigende werking heeft, zoals een Deka XL of AH XL. Anderen vinden de grote supermarkten juist de oorzaak van het eenzijdige winkelaanbod, bij hun komst zijn veel kleinere zaken zoals bakkers en slagers weggeconcurreerd. Ook wordt de oorzaak bij inwoners zelf neergelegd. Hoeveel van onze inkopen doen we via het internet en hoe vaak kiezen we niet voor de grotere kledingketens om dat het goedkoper is dan de speciaalzaak?
Maar het debat gaat er ook over waarom de gemeente niet in een winkelcentrum in elke wijk investeert, nu gaat heel veel aandacht uit naar de Westzijde en de Gedempte Gracht. En waar zijn de ondernemers die verder denken dan alleen geld verdienen, maar zich ook bekommeren om de maatschappelijke functies die een (buurt)winkel heeft?

Stelling 3: Een veiliger Zaandam-Zuid is de grootste opdracht voor de komende jaren

Over het algemeen vinden de aanwezigen Zaandam-Zuid geen onveilige wijk, al zijn er wel nare ervaringen met woninginbraken en de tolerantie bij het aanspreken van personen op straat. Twee problemen op het gebied van veiligheid springen er wel uit, de drugsoverlast op het Johan Cruijfcourt en de verkeersveiligheid van auto’s die tegen het verkeer in rijden. Op het speelveld van het Johan Cruijfcourt wordt overlast ervaren van dealende en gebruikende jongeren, auto’s en het opnemen van clips van rappers. Men vindt dit een onveilige situatie voor kleine kinderen. Het gevoel leeft dat de gemeente weinig inzet op handhaving. Ook is er veel achtergang gezien na het wegbezuinigen van de welzijnsvoorzieningen in de wijk, er wordt niet geïnvesteerd in de jeugd. Een actief beleid van de gemeente hierin maakt verschil, is de ervaring.
Een andere zorg die gedeeld wordt is de sociale controle in de wijk, zorgen voor de ouderen in de wijk. Waar iedereen het over eens is, is dat de overlastgevers in de wijk streng aangepakt moeten worden. Zet op de bekende plekken van overlast vier weken handhavers neer die streng optreden, hang camera’s op om overtreders te beboeten.
Anderen doen ook een beroep op de ouders van kinderen, zorg voor de opvoeding van de kinderen. Iedereen is het er over eens dat veiligheid ook bij ons zelf begint, spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden.
 
Mogelijke vervolgrichtingen:
  • Samen met handhaving naar de overlast gevende plekken op de tijden waarop overlast plaats vindt en buurtbewoners onder begeleiding in gesprek laten gaan met overlastgevers.

Stelling 4: Zaandam-Zuid is eigenlijk de mooiste wijk van Nederland

Mensen vinden het prettig wonen in Zaandam-Zuid. Het is een mooie wijk met veel groen. Er is in de kleine buurtjes sociale controle en men kent de buren. Er moet wel wat gebeuren, de verloedering is groot en de drugsoverlast drukt zijn stempel op de wijk. Als geheel vindt men Zaandam nou niet de mooiste stad van Nederland, het heeft geen sfeer wordt er gezegd. Zaanstad heeft wel een eeuwenoude historie die veel meer gebruikt kan worden. De oude fabrieken bijvoorbeeld weer herstellen en een nieuwe functie geven. Zaandam-Zuid heeft ook heel veel pré’s, je bent snel in het centrum en snel in Amsterdam.
De samenwerking tussen bewoners kan bevorderd worden, daar ligt een mooie kans voor het burthuis om verbindend te werken.   
 
Zaanstad