Nieuwsbrief Centrum Oost Lees online
Analysefase afgerond: hoe nu verder met Centrum Oost?
Nieuws MAAK.Zaanstad Centrum Oost #4
16 november 2017
Analysefase afgerond
De afgelopen maanden hebben we vanuit de gemeente samen met pandeigenaren, ondernemers en bewoners van het centrumgebied ten oosten van de Zaan in beeld gebracht wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet in de buurt. Deze analyse deelden we met alle betrokkenen in de Oostzijderkerk op 4 oktober. Deze week heeft de gemeenteraad deze analyse gekregen. Nieuwsgierig? Bekijk nu de analyse!
 
Hoe nu verder met Centrum Oost?
De gemeente heeft bij de analyse voor de raad ook een voorstel toegevoegd voor een vervolgaanpak in onder andere het gebied Centrum Oost. De raad bespreekt dit voorstel de komende weken, op 30 november wordt een besluit verwacht in de gemeenteraadsvergadering.
Lees de vervolgaanpak
 
 
Presentaties 4 oktober
De afgelopen maanden hebben we vanuit de gemeente samen met pandeigenaren, ondernemers en bewoners van het centrumgebied ten oosten van de Zaan in beeld gebracht wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet in de buurt. De bevindingen deelden we in de kerk. Gemist? De presentaties van Eef Franke en Sjoerd Soeters staan ook online. Aanwezigen hielpen ons ook om verder in kaart te brengen hoe we meer mensen betrekken bij de ontwikkelingen in Centrum Oost. Dank daarvoor! 
Meer nieuws
 
 
Update wijkwandeling in september
In september wandelden een aantal bewoners en ondernemers met ambtenaren van de gemeente door Centrum Oost. Zij bekeken welke verbeterpunten er zijn in de wijk. We plannen nu een nieuwe wandeling met de deelnemers van de vorige wandeling om te bekijken wat er terecht is gekomen van de aangedragen punten. Wil je erbij zijn? Laat dit dan weten via een e-mail naar gebiedsmanager Nienke Glorie. Houd de website in de gaten voor de datum van de wandeling!
MAAK Centrum Oost
 
 
Studenten presenteren ideeën voor Zuiddijk
In zes groepjes dachten studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam na over wat er moet gebeuren op de Zuiddijk. Ze observeerden de straat, namen enquêtes af en interviewden ondernemers. Ze keken ook naar goede voorbeelden van andere steden met een vergelijkbare situatie. Op 30 oktober presenteerden de studenten in het MAAK.atelier aan de Badhuisweg hun ideeën. Ook enkele bewoners en ondernemers van de Zuiddijk waren erbij. In het volgende studieblok gaan de studenten één of meerdere van de aangedragen oplossingen verder uitwerken.
Bekijk de ideeën
 
 
Klankbordgroep Klauwershoek, Burcht, kade en Peperstraat
Eerder deden we al een oproep: heb je zin om samen met de gemeente verder te werken aan de plannen voor Centrum Oost? Laat het ons weten! We hebben een klankbordgroep met inmiddels de nodigde gegadigden. Het nadeel: het grootste deel van de mensen die zich al hebben aangemeld, komt van de Zuiddijk en Prins Hendrikkade. Dus woon jij op de Peperstraat of aan de Klauwershoek, of ken je buurtbewoners van die plekken? Doe mee! De klankbordgroep is voor de gemeente een sparringspartner om eerste ideeën, dilemma’s, voortgang en de voorbereiding van bijeenkomsten te bespreken.
Meld je aan
 
 
Motie Groene Luifels Zuiddijk haalt het niet
De ideeënwedstrijd die door GroenLinks werd uitgeschreven, is gewonnen door buurtbewoonster Simone Ronchetti. Haar idee: op de luifels van de Zuiddijk sedum of eventueel klimop te laten aanbrengen. Dit idee combineert het groener en aantrekkelijker maken van de Zuiddijk met het tegengaan van wateroverlast.

Mede naar aanleiding van deze ideeënwedstrijd werd door GroenLinks en SP tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag 9 november een motie ingediend. Deze ging over het beschikbaar stellen van subsidie voor winkeliers om een groen dak op hun luifels aan te leggen. Deze motie werd niet aangenomen.
Nieuws over uitslag wedstrijd
 
 
Uitkomsten Babel Kreativ
Op 9 september organiseerde Stichting Babel een bijeenkomst in de Oostzijderkerk waarbij architecten een aantal studenten vroegen na te denken over de ontwikkeling van Centrum Oost. De uitkomsten hiervan werden aan het eind van de dag gedeeld met de aanwezigen uit de buurt. Bij alle groepen kwam eruit dat er een andere verkeersstructuur gekozen moet worden die past bij het gebied tussen het oostelijk en westelijk stadsdeel.
Bekijk het beeldverslag
Zaanstad