Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online
Verslag en presentatie bijeenkomst 4 december
Nieuws MAAK.Zaanstad Kogerveldwijk
22 december 2017

Gemeenteraad gaat akkoord met vervolgaanpak MAAK.Kogerveldwijk
Op donderdag 30 november heeft de gemeenteraad de MAAK Zaanstad-aanpak voor het vervolg vastgesteld. Ook voor de Kogerveldwijk dus. Benieuwd naar de aanpak? Deze is op de site te lezen. Volgend jaar gaan we ermee verder. Ondertussen kun je voor vragen altijd contact met ons opnemen via e-mail.

>> Naar de aanpak

 
 
Raad praat verder over analyses MAAK.Zaanstad
Donderdag 14 december stond de gemeenteraad - nadat ze er op 30 november al over spraken - nog iets uitgebreider stil bij de analyses van Centrum Oost en de Kogerveldwijk.

Raadsleden spraken onder meer over de zoektocht die MAAK.Zaanstad ook voor henzelf oplevert: de balans tussen de eigen wensen voor het vervolg en de afspraken die eerder zijn gemaakt rond de inrichting van het MAAK.proces en participatie van belanghebbenden.

Zelf terugluisteren? Het gesprek over MAAK begint op ongeveer 48 minuten (zaal 4).
Beluister het raadsgesprek op 14 dec
!
 
 
Drukbezochte bijeenkomst op 4 december
Meer dan 100 mensen kwamen naar de informatiebijeenkomst op 4 december. Op de agenda stonden de nieuwbouwplannen voor de voormalige sportvelden van Oostzijderveld. Ook de analyse die binnen het project MAAK.Zaanstad is gemaakt van de hele Kogerveldwijk kwam aan bod.

Bewoners spraken zorgen over vooral verkeer uit in reactie op de plannen op Oostzijderveld. Naast kritische geluiden was er ook enthousiasme bij aanwezigen. De plannen voor een nieuwe groene route voor de hele wijk werden goedkeurend ontvangen.
Lees het verslag
Oostzijde tijdelijk dicht voor (brom)fietsers
Al enige tijd maken zes bedrijven van het bedrijventerrein aan de Albert Keijzerstraat in Zaandam zich zorgen over de verkeersveiligheid van de (brom)fietsers en voetgangers op de Oostzijde, ter hoogte van het bedrijventerrein. Bij de ZOR (Zaanlandse Olieraffinaderij) en transportbedrijf Albert Keijzer wordt de Oostzijde intensief door vrachtverkeer gebruikt, zowel rijdend, kerend als ladend/lossend. De weg oogt als een 'eigen' industrieweg maar is openbare weg. Het college van B&W stelt veiligheid voorop en besluit nu op verzoek van de bedrijven de doorgang onder de A8 op de Oostzijde / Kalf / Albert Keijzerstraat tijdelijk - maximaal drie jaar - af te sluiten voor (brom)fietsers.
 
 
Gemeente Zaanstad breidt meetnetwerk luchtkwaliteit Coenbrug uit

Rond de A8 worden de geluidproductieplafonds en de normen voor luchtkwaliteit niet overschreden. Dat is de conclusie van het onafhankelijke onderzoek, dat is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de raad. De (bewoners)werkgroep A8-Coenbrug is bij de selectie van het onderzoeksbureau nauw betrokken geweest. Het adviesbureau dat het onderzoek heeft gedaan, is in overleg met hen gekozen. Los van het onderzoek breidt gemeente Zaanstad het meetnetwerk voor luchtkwaliteit in de omgeving van de Coenbrug uit.

De laatste tijd krijgt de gemeente meer klachten over afval op straat. Ook zijn er meer meldingen van dumpingen.
Lees verder
 
 
Extra handhaven op het dumpen van afval
De gemeente gaat intensiever handhaven op afvaldumpingen. Aanleiding is de toename van het aantal illegale dumpingen van afval. Er worden extra BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) ingezet om op zogenaamde hotspots extra te surveilleren. De BOA’s gaan voornamelijk in burger posten. Als er iemand betrapt wordt op het dumpen van afval, leggen zij meteen een boete op aan de overtreder (tot 127 euro).

‘Samen moeten we onze stad schoon houden’, zegt burgemeester Jan Hamming. ‘Het dumpen van afval is asociaal en onacceptabel. Het zorgt voor overlast en een rommelig en vies straatbeeld. Bovendien kan het ook nog eens gevaarlijke situaties opleveren. Daarom treden we hier streng tegen op’.
Lees verder
 
 
Wij wensen je gezellige feestdagen
Alle medewerkers van MAAK.Zaanstad wensen je gezellige feestdagen toe en een mooi 2018!
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad