Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online
Geld beschikbaar voor aanpak openbare ruimte Kogerveldwijk
Nieuws MAAK.Zaanstad Kogerveldwijk
28 juni 2018

Geld voor o.a aanpassing oversteek supermarkten
Goed nieuws: de gemeenteraad heeft 250.000 euro beschikbaar gemaakt voor het aanpakken van de openbare ruimte in Kogerveld. Onder meer op de agenda: de oversteekplaats bij de Aldi en Lidl.

>>Lees het hele bericht op de website

 
 
Terugblik: bijeenkomst in de Jozefkerk
 
Op 26 april kwamen zo'n 70 mensen samen die op allerlei manieren samenwerken met de gemeente Zaanstad. Zij dachten mee over het gebiedsperspectief (de toekomstvisie) voor de Kogerveldwijk. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst als een van de gesprekken in en met de wijk. Het doel is om met zoveel mogelijk mensen samen te werken aan het toekomstbeeld voor de wijk, en natuurlijk ook om dat vervolgens samen te realiseren.
Op de bijeenkomst van 26 april werd aan vijf gesprekstafels gekeken naar kansen en gezamenlijke uitgangspunten voor de Kogerveldwijk van 2040. Er is voor de nieuwsgierigen ook een samenvatting van de (heel verschillende) gesprekken aan elke tafel. Ook staan tussen de verslagen de filmpjes die op de bijeenkomst zijn gebruikt.
Lees het verslag
 
 
Fontein Zilverschoonplein: Wat wilt u?

De fontein op het Zilverschoonplein kan al een tijdje geen parel meer genoemd worden. Maar, daar komt nu verandering in! De gemeente gaat hem repareren. Ook het bronzen kunstwerk is in slechte staat en moet worden vervangen. Het wordt verkocht en met de opbrengst wordt een nieuw kunstwerk aangeschaft.
Wat voor kunstwerk? Daar kunt u als bewoner of ondernemer in de wijk over meebeslissen! De gemeente doet een aantal ontwerpvoorstellen. Liever zelf een ontwerp maken? Dat kan ook! Het moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Iedereen mag vervolgens stemmen op de ingediende ontwerpen. De winnaar krijgt dus een plek in de fontein.
Binnenkort wordt op de nieuwspagina van de site het precieze proces bekend gemaakt.

Maak Kogerveldwijk
 
 
Vervolg buurtwandeling Hofwijk

Met bewoners van de Hofwijk liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat. We bespraken de dingen waar we als gemeente al op korte termijn mee aan de slag kunnen.

Benieuwd wat er met de opbrengst van de wandeling ondertussen is gedaan?

Op deze pagina een verslag
 
 
Groen, verkeer, spelen en honden in Hofwijk
 
De buurtwandeling in maart was aanleiding voor nieuwe 'thema bijeenkomsten'.
Afval (17 mei), Groen (6 juni) en Verkeer, spelen en honden (11 juni) kwamen aan bod. 

Meer weten?
Op de nieuwspagina van de website van MAAK.Kogerveldwijk kunt u de verslagen van de bijeenkomsten lezen. Het Afval-verslag volgt nog.
MAAK Kogerveldwijk
 
 
 
Maak met een geveltuin kans op 150 euro
Een geveltuin doet wonderen voor je gezondheid, je straat en het regenwater. De planten zuiveren de lucht, geven kleur aan de buurt en houden het regenwater vast dat van je gevel komt.

In de maanden mei, juni en juli maak je kans om tot 150 euro terug te krijgen van de aanlegkosten voor zo’n geveltuin. Met deze actie stimuleert gemeente Zaanstad een groene en prettig leefbare buurt.
Meer weten
 
 
Zien we u na de zomervakantie?
In de Kogerveldwijk werken we aan het progamma van MAAK.Zaanstad. December vorig jaar vond een bijeenkomst plaats om de analyse van heel Kogerveldwijk te bespreken en de plannen voor het Oostzijderveld te delen. Sindsdien werken we aan een aantal mogelijke toekomstschetsen die wij als gemeente Zaanstad zien voor de wijk.
Graag horen wij wat u daarvan vindt. Na de zomerperiode organiseren we verschillende bijeenkomsten op allerlei plekken in de wijk. Komt u ook? Houdt de website in de gaten voor meer informatie!
MAAK Kogerveldwijk
 
 
Bouw Mooij Wonen (Witte olifant) kan beginnen
Eindelijk is er duidelijkheid voor de kopers van het nieuwe complex Mooij Wonen (De witte Olifant). De beroepsprocedure is beëindigd waardoor de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

De verwachting is dat eerste kwartaal 2019 de bouw kan beginnen. De eerste sloopwerkzaamheden zijn begonnen.
Nieuws van De Orkaan
 
 
Mooi aanbod Oostzijderpark aan bewoners Hofwijk
Oostzijderpark, een samenwerking van Timpaan en de ontwikkeladviseur, heeft aangeboden de bewoners van de Hofwijk te ondersteunen bij het verbeteren van hun buurt. Denk bijvoorbeeld aan het groen in de buurt.
Het is mooi gelegen en biedt kansen tot verbetering. Aan bewoners is gevraagd om na te denken waar de buurt behoefte aan heeft.

Houdt voor meer informatie de Facebook pagina van Hofwijk buurt in de gaten.

Ga In gesprek met de nieuwe raadsleden: De nieuwe raadsleden bezoeken op vrijdag 13 juli de Kogerveldwijk. Ze maken daar een wandeling, ontmoeten er bewoners en ondernemers en sluiten de excursie af met een borrel. Benieuwd naar hun indrukken van het gebied en van MAAK? Wilt u ze iets meegeven dat van belang is voor uw wijk? Kom langs en ga met ze in gesprek. De exacte locatie volg nog. Houd daarvoor ook de website in de gaten.U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar y.janmahomed@zaanstad.nl.

 
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad