Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online

Nieuwsbrief MAAK.Kogerveldwijk

Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?
7 november 2018
Provincie Noord Holland
 
Werkagenda
Zaanstad en de Provincie Noord Holland willen effectief samenwerken om een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving te creëren. Daarom wordt er gewerkt aan het realiseren van nieuwe woningbouwprojecten en het verbeteren van de bereikbaarheid. Hiervoor is in maart een samenwerkingsagenda ondertekend. Inmiddels is dit uitgewerkt tot een meerjarige werkagenda, waarin concrete acties en projecten zijn opgenomen en waardoor de samenwerking tastbaarder wordt.

Medefinanciering
De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd om te komen met businessplannen voor gebieden waar mogelijkheden liggen om binnenstedelijk woningen te realiseren, maar waar ook financiële knelpunten zijn die de ontwikkeling bemoeilijken. De provincie wil graag een rol spelen in het aanjagen van deze ontwikkelingen, met name door medefinanciering van OV-Knooppunten. Het college kiest er voor om Knooppunt Kogerveld aan te melden.
Meer weten
 
 
Bewoners starten crowdfundingactie AED
 
Bewoner Jan Broersma en zijn buren in de Boerenjonkerbuurt zijn een crowdfunding-actie gestart voor een AED. Dat is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In de wijk zijn wel AED's, maar geen van deze apparaten is dag en nacht bereikbaar. Broersma en zijn buren zien dat graag anders.

BuurtAED.nl
Het geld inzamelen doen de initiatiefnemers via het crowdfundingplatform BuurtAED.nI. Dat is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Philips levert een een speciale bijdrage van 1052 euro. Het restbedrag hopen de buurtbewonders via de actie bij elkaar te verzamelen.
Meer weten
 
 
MAAK.weken nog in volle gang! Kom ook langs!
 
Deze week staan er nog diverse  MAAK.sessies op de agenda. Heeft u ideëen voor het stationsgebied of wilt u meedenken over een creatieve ontmoetingsplek in uw buurt? U kunt zich nog steeds aanmelden! Bekijk hieronder in de nieuwsbrief welke sessie nog komen en meld u via de website aan.

Lees de verslagen op de site
Vorige week vond de aftrap van twee MAAK.weken vol activiteiten plaats op 29 oktober met een presentatie van stedenbouwer Jeroen Ruitenbeek. Daarop volgden een aantal MAAK.sessies in de wijk met thema's over het duurzamer maken van uw eigen huis, de wijk klimaatrobuust maken en het Zilverschoonplein en de fontein.

Bent u benieuwd naar de opbrengst van de MAAK.sessies? Houd de website in de gaten. Daar kunt u de verslagen lezen.
Meer weten
 
 
MAAK.sessie: Kleurrijk ontmoeten
hoe moet de openbare ruimte eruit zien?
Bespreek hoe u de openbare ruimte wilt
gebruiken en inrichten. Welke kleuren passen in de buurt en wat doen we met verloren plekjes?
Woensdag 7 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Sociaal Wijkteam Hofwijk, Hof van Holland 63, Zaandam
Aanmelden
 
 
MAAK.sessie: Gezond van lijf en geest
hoe zorgen we voor een gezonde wijk?
Welke stappen moeten we volgens u zetten in de zorg, het onderwijs en sport en bewegen?
Donderdag 8 november, 17:00 – 20:00 uur
Locatie: Wijksteunpunt, Slachthuisstraat 63, Zaandam
Aanmelden
 
 
MAAK.sessie: Actieve wijk
wat is de impact van een creatieve broedplaats?
Wat heeft de Honigfabriek de afgelopen jaren betekend voor de directe omgeving en zou iets dergelijks ook denkbaar zijn in de Kogerveldbuurt? Waar zou die dan moeten komen en waarom? Ga creatief aan de slag!
Donderdag 8 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: De Honigfabriek, Zuideinde 74,
Koog aan de Zaan
Aanmelden
 
 
MAAK.sessie: Vernuftig vervoer
wat doen we met het station en het gebied eromheen?
De bereikbaarheid kan beter, het aantal treinen is beperkt én het is er niet erg gezellig. Hoe wilt u gebruikmaken van het station en het gebied eromheen? Ontwerp mee aan het station van de toekomst!
Vrijdag 9 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Sint Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, Zaandam
Aanmelden
Afsluiter met een terug en vooruitblik
maandag 12 november
eindtentoonstelling! Hoe gaan we verder?
Benieuwd waar allemaal aan is gewerkt in de MAAK.weken? Of heeft u meegewerkt
en wilt u weten hoe het verder gaat? Kom naar de eindtentoonstelling en ontdek het!
Maandag 12 november, 17:00 - 20:00 uur
Locatie: Bouwmensen Jufferstraat 3, 1508 GE Zaandam
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad