Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Kogerveldwijk
Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?
27 november 2018

MAAK.weken kogerveldwijk: Maandag 12 november werden twee volle MAAK.weken afgesloten. Er is hard gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld van de Kogerveldwijk. Ondanks de soms kleine opkomst bij de workshops, werd het als zeer waardevol ervaren om met elkaar het gesprek te voeren. Het heeft een mooie opbrengst opgeleverd waarmee we aan de slag kunnen. Er zijn kansen benoemd, maar ook knelpunten en zorgen gedeeld. 

Wij danken hierbij iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de MAAK.weken Kogerveldwijk.

Bent u benieuwd wat de MAAK.weken heeft opgeleverd?
Van alle bijeenkomsten zijn verslagen terug te lezen op de website van Kogerveldwijk

 
 
 
 
Vooruitblik
wat zijn de vervolgstappen na de MAAK.weken

Op dit moment wordt de opbrengst van de MAAK.weken in kaart gebracht. Lange termijn suggesties worden door ons verwerkt in het perspectief 2040. Dit perspectief willen we eind januari met de buurt delen door middel van verschillende inloopbijeenkomsten in de wijk. Hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief, maar ook via een brief die huis aan huis wordt bezorgd.

Perspectief
 
 
Korte termijn
initiatieven worden bekeken

Tijdens de workshops zijn er ook veel korte termijn initiatieven geopperd. Bij de inloopbijeenkomsten over het perspectief, die we in januari gaan organiseren, zal ook een terugkoppeling worden gegeven over welke initiatieven worden opgepakt door de gemeente, welke niet en waarom.
Informatie hierover wordt tegen die tijd ook op de website maakkogerveldwijk.zaanstad.nl geplaatst.

Maak.Kogerveldwijk
 
 
Kan Palen
gesprekken gestart met bedrijven in de buurt
Het voornemen woningen te realiseren op het Kan Palen terrein heeft inmiddels geleid tot gesprekken met het naastgelegen bedrijf. Mocht dat bedrijf besluiten de werkzaamheden te verplaatsen dan komt een grotere locatie vrij voor woningbouw. De eigenaar van Kan Palen is in contact met de eigenaar van Touwen omdat het voordelig zou zijn voor het grotere gebied te kunnen uitgaan van één stedenbouwkundig plan en één sanering.
Meer weten
 
 
De Witte Olifant
Mooij wonen aan de zaan
In oktober is gestart met het slaan van de nieuwe oeverbeschoeiing in de Zaan. Vorige week is de damwand gereed gekomen. Tot en met het einde van het jaar zullen de laatste restanten van het oude gebouw worden verwijderd. De grond zal daarna worden gesaneerd. Begin 2019 wordt er gestart met de fundering en worden de eerste contouren van het nieuwbouwproject De Witte Olifant zichtbaar.
Meer weten
 
 
 
Wist u dat?
  • Er op verschillende plekken in de slachthuisbuurt plantenbakken en banken van gerecycled materiaal zijn geplaatst en er nog meer zullen komen in 2019?
  • Er in oktober een bollenlint langs de flats aan de Heijermanstraat is aangelegd?
  • En dat daar eind februari de eerste bloemen al te zien zijn?
  • Er in de komende maanden zal worden gewerkt aan de verbetering van de oversteek bij de Lidl / Aldi?
  • Er in het voorjaar van 2018 een groen en rustpunt is gerealiseerd bij de Willem Alexander brug?
  • Er begin 2019 een wandelpad langs het spoor vanaf de Oostzijde naar de Cornelis van Uitgeeststraat wordt gerealiseerd?
  • Er is nog steeds mogelijkheid om een donatie te doen voor de buurtAED? De crowdfundactie loopt nog! Help mee het eindbedrag te halen. Ze zijn er bijna!
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad