Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
31 januari 2019
MAAK.Zaanstad Noord: Inwoners, organisaties en bedrijven van Zaanstad maken samen met de gemeente MAAK.Zaanstad. Ook in MAAK.gebied Noord werken we samen aan een leefbare wijk voor iedereen, met goede voorzieningen, waar mensen prettig wonen en werken. Ook in 2040! Doet u mee?
 
 
 
Goede opkomst bijeenkomsten Noord
 
Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad hebben eind januari meegedacht over de toekomst van hun wijk. In totaal zijn er vier bijeenkomsten gehouden in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam. Vele belangstellenden hebben tijdens de bijeenkomsten hun mooie kansen mooie kansen voor de toekomst in hun buurt gedeeld, of juist bedreigingen. De ideeën worden gebruikt om de ‘analyse’ van het MAAK.Zaanstad gebied Noord verder aan te vullen.
Meer weten
 
 
Raad aan zet over plannen Zuideinde/Celebesstraat
  
Op 31 januari staat op de agenda van Zaanstad Beraad: de start procedure afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 39 appartementen met parkeergelegenheid hoek Celebesstraat/Zuideinde Wormerveer. De raad wordt gevraagd om een afgifte van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van 39 appartementen met parkeergelegenheid hoek Celebesstraat/Zuideinde Wormerveer.
Meer weten
 
 
Analyse: huidige situatie in kaart brengen
 
Het MAAK.gebied Zaanstad Noord is vorig jaar gestart met de analyse fase. Daarin wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. De afgelopen periode zijn er al veel gesprekken in het gebied geweest met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen. Ook is er onderzoek gedaan. De opbrengst hiervan staat in de concept analyse Zaanstad Noord. Deze is te downloaden op maaknoord.zaanstad.nl
Meer weten
 
 
Roy Bijhouwer, supervisor MAAK.Zaanstad Noord
 
Als supervisor van Maak.Zaanstad Noord gaat Roy Bijhouwer graag in gesprek met de betrokkenen in de wijken, met bewoners, ondernemers en initiatiefnemers om samen de kansen en ideeën voor de toekomst van MAAK.Zaanstad Noord te bespreken.
Wil je weten wat zijn lievelingsplek is in Noord en waarom? En waar hij kansen ziet voor het gebied? Lees dan zijn verhaal.
Het verhaal van Roy Bijhouwer
 
 
Initiatieven en projecten in MAAKgebied Noord
een overzicht van lopende zaken
Voor de analysefase zijn ook de initiatieven en projecten in Noord in kaart gebracht. Het noordelijke deel van de stad kent namelijk veel kwaliteiten die nog verder versterkt kunnen worden. Op de website staat een overzicht van de lopende zaken. Neem vooral een kijkje.Mist er iets? Stuur ons de informatie dan vooral toe.
Initiatieven en projecten
 
 
Het verhaal van...
Maurice Kuyper
van Juwelier kuyper aan de zaanweg
Maurice werkt samen met zijn broer en hun team in Juwelier Kuyper aan de Zaanweg in Wormerveer. Ze maken deel uit van het marketinginitiatief www.indezaanbocht.nl. Dankzij de inzet van alle ondernemers in dit collectief kan de Zaanbocht zich verheugen in het enthousiasme van klanten vanuit de Zaanstreek én uit de omliggende regio.
Lees het verhaal van Maurice
 
 
Hoe werkt MAAK.Zaanstad aan een toekomstbeeld van de stad?
APS-systeem: analyse, perspectief, strategie
MAAK.Zaanstad werkt voor het gebied Noord aan een gebiedsperspectief. Hierin staat hoe het gebied er in 2040 kan uitzien. Zo’n gebiedsstrategie komt tot stand na een grondige analyse van het gebied of een bepaald thema, zowel sociaal als fysiek. Vervolgens worden de perspectieven, de doelstellingen, opgaven, kwaliteiten en wensen gedefinieerd en op basis daarvan wordt de strategie bepaald. Hoe zorgen we dat het toekomstbeeld ook werkelijkheid wordt?
Download de brochure APS-systeem
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen?
Ga naar MAAK.Zaanstad
nieuwsbrief: U heeft uw email doorgegeven tijdens een van de vier inloopbijeenkomsten. Mocht u anderen op de nieuwsbrief willen attenderen, dat kan!
Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via deze link.
 
Zaanstad