Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online

Nieuwsbrief MAAK.Kogerveldwijk

Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?
12 maart 2019
 
 
Toekomstbeeld Kogerveldwijk
 
Na alle bijeenkomsten die gehouden zijn in het vierde kwartaal van 2018 is een concept perspectief opgesteld. Tijden drie inloopbijeenkomsten eind januari op verschillende locaties, konden bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties reageren op dit concept. In totaal zijn er meer dan 80 mensen langs geweest. De reacties waren overwegend positief. Men zet, net als tijdens de MAAK.weken eind 2018, kritische kanttekeningen bij het aantal extra woningen, de bereikbaarheid, parkeren, leegstand en voorzieningen.
Op dit moment worden de reacties op het eerste concept perspectief verwerkt. De verwachting is dat het volledige stuk in mei 2019 in de raad wordt behandeld.
Meer info op de website
 
 
Koopovereenkomst  Oostzijderveld getekend
De koopovereenkomst voor 380 woningen in Oostzijderveld is getekend. Starters, gezinnen en ouderen kunnen straks terecht op de voormalige sportvelden. Van de woningen die in de eerste fase gebouwd worden, is ongeveer 20% bestemd voor huur. Iets minder dan de helft is bestemd voor de verkoop.
Meer weten
 
 
Tekenwedstrijd: Kleur de buurt
Kinderen uit de omgeving worden uitgedaagd om een tekening te maken voor op de bouwhekken rond het Oostzijderveld. Opdracht is te laten zien hoe zij naar de nieuwe wijk Oostzijderpark kijken. De winnaar ontvangt €1.500,- om te besteden aan een goed initiatief voor de buurt. Inleveren kan tot 15 maart.
Meer weten
 
 
Start werkzaamheden Zilverschoonplein
 
Deze week starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Zilverschoonplein. De werkzaamheden gaan 4 tot 7 weken duren. Er komen plantvakken, speeltoestellen worden verplaatst en een jeu de boules baan wordt bij de fontein aangelegd. De fontein met waterbak wordt eind april of begin mei gerealiseerd. 
Meer weten
 
 
Oproep historisch fotomateriaal
 Foto schaatsen op de gouw_saake van randen
Vereniging historisch Zaandam is op zoek naar historisch fotomateriaal van de Kogerveldwijk. Zij willen de kennis over het verleden bevorderen en daardoor de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst behouden. Heeft u nog oud materiaal en wilt u dit delen? Neem dan contact op met de vereniging via hun email adres: contact@historisch-zaandam.nl.
Meer weten
Zuivering grondwater Kan Palen
bron: Zaanstad nieuws
De Rijksoverheid geeft Zaanstad in totaal 4,86 miljoen euro voor de bodemsanering van het 1,2 hectare grote terrein van Kan Palen en omgeving aan de Oostzijde in Zaandam. Op termijn komen daar zo’n 150 woningen. Verontreiniging door creosoot, dat is gebruikt bij de verduurzaming van houten palen, was tot nu toe een grote belemmering. De mate van vervuiling verschilt per wijk, maar in ongeveer negen procent van de gevallen moet worden ingegrepen. De eerste saneringen zijn vorige zomer uitgevoerd.
Lees het hele artikel op Zaanstad Nieuws
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad