Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
28 oktober 2019
 
 
Zaanstad Noord onder de loep:
analysefase afgerond
 
Samen met bewoners, ondernemers en organisaties heeft de gemeente het noorden van Zaanstad onder de loep genomen. Welke kansen liggen er, welke belangen hebben inwoners en wat levert spanning op als we naar de toekomst kijken? Hierover zijn gesprekken gevoerd en zoveel mogelijk plannen en projecten in kaart gebracht. De belangrijkste uitkomsten staan beschreven in het analysedocument.
Meer weten
 
 
Zes speerpunten basis voor maken toekomstbeeld
 
De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het maken van een toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Hoe willen we dat het gebied er in 2040 uitziet? Van elk speerpunt is een filmpje gemaakt om de dilemma’s verder uit te diepen. Klik op onderstaande link om de filmpjes te bekijken.
Bekijk hier de filmpjes met dilemma's
 
 
Meneba: nieuw levendig woon-werkgebied
 
Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt een nieuwe wijk: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren Er komen 622 woningen en 7.400 m2 aan voorzieningen, kantoorruimte, horeca en mogelijk ook een supermarkt. Voor het zover is, kunt u nog een keer een kijkje nemen op dit fabriekscomplex. U kunt de ontwikkelaar mailen: info@waterlandre.nl en zet erbij ‘interesse bezoek Meneba’.
Meer weten
 
 
HvA-studenten presenteren eerste onderzoeksresultaten
 
Begin september zijn studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een onderzoek gestart naar vijf plekken in Zaanstad Noord. Hun onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Afgelopen donderdag 17 oktober presenteerden ze hun eerste bevindingen aan team MAAK.Noord en wethouder Rita Noordzij. Er kwam een aantal leuke ideeën voorbij.
Meer weten
 
 
Nieuwe verdeling subsidie funderingsonderzoek
 
Zaanstad wil de subsidie voor funderingsonderzoek aanpassen. Subsidie eigenaren kunnen dan kiezen voor onderzoek óf voor funderingsherstel. Met deze keuze wil de gemeente woning-eigenaren, die toch al een sterk vermoeden hebben van een slechte fundering, helpen om deze direct te laten herstellen in plaats van eerst te onderzoeken. De gemeenteraad neemt hierover in december een besluit.
Meer weten
 
 
Verkenning buurtcoalitie zorg en welzijn
 
De Amandelbloesem is de afgelopen jaren getransformeerd van een verzorgingshuis naar een wooncomplex waar ouderen zelfstandig wonen, jongeren begeleid wonen en buurthuis De Bloesem een plek heeft gevonden. U kunt hier aan de Vinkenstraat 2 dagelijks binnenlopen voor een kopje koffie, een goed gesprek en tal van activiteiten. Drie keer in de week wordt er een avondmaaltijd geserveerd.
Meer weten
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen?
Ga naar MAAK.Zaanstad
nieuwsbrief: U heeft uw email doorgegeven tijdens een van de vier inloopbijeenkomsten. Mocht u anderen op de nieuwsbrief willen attenderen, dat kan!
Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via deze link.
 
Zaanstad