Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Kogerveldwijk
Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?
16 juli 2020
 
 
Oversteek Aldi / Lidl verbeterd
inrichting doctor h.g. Scholtenstraat aangepakt
Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan een veilige oversteek op de Doctor H. G. Scholtenstraat. De Aldi en de Lidl zijn beter bereikbaar gemaakt voor inwoners vanuit de Kogerveldwijk. Ook de inrit van de supermarkten is aangepast. Tijdens een buurtwandeling in Kogerveld kwam naar voren dat de oude oversteek als onveilig werd ervaren. De nieuwe inrichting is voor alle weggebruikers een verbetering. Flip Hoedemaker van het adviesteam Kogerveldwijk vertelt meer over de oversteek in een filmpje op de website.
Meer weten
 
 
Opknapbeurt Hofwijk
feestelijke opening door wethouder slegers
Woensdag 1 juli werd de Hofwijk feestelijk geopend door Wethouder Openbare Ruimte en Sport, Gerard Slegers. Met de inbreng van inwoners én de kinderen uit de buurt is de wijk opgeknapt: twee vernieuwde speeltuinen en veel meer groen. Uniek zijn daar de wadi’s, die het regenwater opvangen bij veel neerslag. Van de opening is een filmpje gemaakt. Deze is te zien op de website.
Meer weten
 
 
Aanvraag bij Rijk voor woningbouw
6000 nieuwbouwwoningen Kogerveldwijk en zaandam-centrum
Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Het college wil zo de woningbouwproductie versnellen om meer Zaankanters aan een woning te helpen.
Meer weten
 
 
Visie stationsgebied Kogerveldwijk
samenwerken aan een toekomstbeeld
Welke voorzieningen, bedrijven of woningen zijn er nodig? Hoer richten we het verkeer en het groen in de wijk in? Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee over dit soort vragen. Hun ervaring nemen we mee bij het maken van de visie. De 1e online overleggen zijn geweest. Benieuwd wat er besproken is? Bekijk de presentaties en lees de verslagen op de website.
Meer weten
 
 
Overeenkomst Hofwijk Noord
750 woningen op en rond het Kan Palen terrein
Een belangrijke mijlpaal is gehaald: in Hofwijk Noord (Kogerveldwijk) komen 750 woningen op en rond het Kan Palen terrein. Het college en Kan Houtverduurzaming BV hebben op 2 juli een Anterieure Overeenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting half 2022, maar voor de bouw begint wordt de bodem schoongemaakt.
Meer weten
 
 
Strategienota Kogerveldwijk
2000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar
In juni is de Strategienota voor de Kogerveldwijk vastgesteld. De komende twintig jaar komen er 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Bij de verdere uitwerking van de Strategienota wordt de buurt intensief betrokken.
Meer weten
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad