Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
1 oktober 2020
Het is al weer enige tijd geleden dat wij u een nieuwsbrief stuurden over MAAK.Noord. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Integendeel! In deze nieuwsbrief leest u wat ook al weer MAAK.Noord is, en welke doelen we hebben. Ook vertellen we u de stand van zaken rondom de visievorming en de huidige projecten in MAAK.Noord.
 
 
 
Analyse gereed, volgende stap is het Perspectief
 
In het kader van MAAK.Zaanstad wordt in Zaanstad Noord gewerkt aan een gebiedsvisie. Deze visie dient als kompas om alle ontwikkelingen richting 2040 in de gewenste banen te leiden. Daarvoor worden achtereenvolgens een Analyse, een Perspectief en een Strategie opgesteld (de APS-methode).

De Analyse voor MAAK.Noord is inmiddels gereed. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden in het gebied. Op dit moment wordt gewerkt aan het Perspectief. Het Perspectief geeft het droombeeld voor 2040 voor Noord weer. Aan de hand van dit beeld kunnen toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden. 
Meer weten
Ontwikkelingen MAAK.Noord 
 
Verruiming gebied MAAK.Noord
De speerpunten uit de Analyse en de thema’s uit de Omgevingsvisie vragen om een integrale aanpak voor het gebied en zijn aanleiding geweest om het gebied van MAAK.Noord in het Perspectief te verruimen. Hierdoor worden heel Krommenie, Assendelft en ook de groengebieden meegenomen in de gebiedsvisie.

Meepraten over MAAK.Noord
We verwachten dat we begin 2021(digitaal) in gesprek kunnen gaan over het concept-Perspectief. Dat willen we doen met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden in het gebied. In deze nieuwsbrief houden we u daar komende tijd van op de hoogte..
Naar de website maaknoord.zaanstad.nl voor meer informatie
 
 
Studenten HVA doen onderzoek naar 'ontmoeten'
 
De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in 2019 is goed bevallen. Toen deden de studenten onderzoek naar vijf plekken in gebied Noord. En dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Daar kwamen leuke ideeën uit. Dit keer staat ‘ontmoeten’ als onderzoeksthema op de agenda.
Meer weten
 
 
Bedrijventerrein Mercurius in Krommenie krijgt nieuwe impuls
  
Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Op 6 oktober vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, waarvoor de buurt is uitgenodigd om met ons mee te denken.
Meer weten
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen?
Ga naar MAAK.Zaanstad
nieuwsbrief: U heeft uw email doorgegeven tijdens een van de vier inloopbijeenkomsten in 2019. Mocht u anderen op de nieuwsbrief willen attenderen, dat kan! Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via deze link.
 
Zaanstad