Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
18 februari 2021
Rijk kent 11,3 miljoen toe Zaanstad Noord 
 
Goed nieuws voor Zaanstad Noord! Zaanstad krijgt € 11,3 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Hiermee gaan we de gebiedsontwikkeling in Krommenie en Wormerveer versnellen. De bouw van 1.865 woningen kunnen we hiermee sneller realiseren én de kwaliteit van de woonwijken in dit deel van Zaanstad Noord verder verbeteren. Dat betekent investeren in goede voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groen.
Lees hier meer over de woningbouwimpuls
 
 
Online bijeenkomst Perspectief MAAK.Noord
Dinsdag 2 maart, 19.00 uur
Op 2 maart organiseren we een online bijeenkomst over de toekomstplannen voor MAAK.Noord, het Perspectief. Dan vertellen we u wat er in de concept-visie staat en hoe wij en onze partners de toekomst van de wijk zien. U kunt ook vragen stellen over het gebiedsperspectief. Heeft u eerder meegedacht? Dan kunt u zien wat er met uw inbreng is gedaan of nog aanvullingen doen.

Wilt u hier bij zijn?
Aanmelden kan door een email te sturen naar maaknoord@zaanstad.nl
Meer info over Perspectief MAAK.Noord
 
 
Enquête over bereikbaarheid in Noord
Geef uw mening
In het Perspectief voor MAAK.Noord is verkeer een belangrijk speerpunt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen? Hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar in de toekomst? We zijn benieuwd naar de mening van onze inwoners en ondernemers van dit gebied over het mobiliteitsplan. Daarom vragen we inwoners en ondernemers uit Noord een enquête in te vullen. Ook kunt u meediscussiëren over de mobiliteit in Noord tijdens diverse bijeenkomsten in maart. Klik op de link hieronder voor meer informatie.
Enquête en informatie
 
 
Jongeren én Noord
hoe denken jongeren over hun buurt
Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk. We proberen ook actief jongeren te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt. Het gaat tenslotte over hun toekomst.
Ella John heeft ons vanuit het jongerencollectief ILL.CNCPT hierbij geholpen. Zij heeft jongeren geïnterviewd. Hun verhalen en ervaringen nemen we mee bij de beslissingen die we maken voor de ontwikkeling van Zaanstad Noord.
Lees hier de interviews
 
 
Meneba 
Deel benoemd tot gemeentelijk monument
De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een lange geschiedenis. De eerste bebouwing dateert uit 1856. Dit complex wordt herontwikkeld naar een dynamisch woongebied met ongeveer 620 woningen, ruimte voor ondernemers en voorzieningen voor de buurt. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling is dat we de belangrijkste monumentale gebouwen behouden. Gemeente Zaanstad heeft Meneba, De Vlijt I en II en het ketelhuis aangewezen als gemeentelijke monumenten. Neem voor meer informatie over Meneba ook een kijkje op meelfabriek.info.
Website meelfabriek.info
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen?
Ga naar MAAK.Zaanstad
nieuwsbrief: U heeft uw email doorgegeven tijdens een van de vier inloopbijeenkomsten in 2019. Mocht u anderen op de nieuwsbrief willen attenderen, dat kan! Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via deze link.
 
Zaanstad