Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
26 mei 2021
Perspectief MAAK.Noord kwalitatief verbeterd
 volgende stap: vaststellen perspectief door zaanse gemeenteraad
Begin 2021 is het concept Perspectief MAAK.Noord gedeeld met de wijk. We spraken met bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en andere betrokkenen over de centrale vraag: 'Delen jullie deze toekomstdroom voor 2040 voor Noord?'.

In januari hielden we vier deelsessies, waaraan 80 betrokkenen meededen. In maart 2021 gingen we verder met gesprekken over de onderwerpen sport, landschap en recreatie. Ook was er een grote online bijeenkomst over álle onderdelen van het Perspectief: 147 deelnemers praatten mee en kregen de kans om het Perspectief aan te vullen of aan te scherpen.

Met de bijdragen en opmerkingen van de deelnemers is de kwaliteit van het Perspectief verbeterd en het draagvlak verder vergroot. Het Perspectief wordt nu aangeboden aan de Zaanse gemeenteraad, zodat het stuk officieel kan worden vastgesteld. Daarna gaan we verder met de Strategie-fase: we stellen dan voor Zaanstad Noord een Strategienota op. Dat wordt het uitvoeringsplan voor de komende jaren.
Meer weten
 
 
Plannen bekend voor nieuwbouw Durghorst
 
Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Op de plek van het verpleeghuis komt nieuwbouw. In de plannen bestaat de nieuwe bebouwing uit ongeveer 44 woningen. Parteon zal de woningen gaan verhuren. Onderdeel van het plan zijn ook een nieuw buurtcentrum voor de Pelikaan en een lokale cultuurzaal. Wilt u meer weten over de plannen en de te nemen stappen? Klik dan op de link hieronder.
Meer weten
 
 
Sociale huurwoningen Noordeinde
 
Aan het Noordeinde in Wormerveer komen 29 sociale huurwoningen. De appartementen komen in een woongebouw genaamd De Halm, naar het voormalige zaadpakhuis De Halm dat daar heeft gestaan. In maart ondertekenden WormerWonen, BPD en HSB Bouw bv de koopovereenkomst en aannemings-overeenkomst voor de bouw. De oplevering zal in 2022 zijn. Voor meer informatie over het nieuwbouwproject De Halm kunt u terecht op de website van Wormerwonen via onderstaande link.
Website Wormerwonen
 
 
Meneba toegelicht, bekijk de projectfilm 
  
Op het terrein van de voormalige meelfabriek Meneba in Wormerveer komt een nieuw woon- werkgebied. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling is dat een aantal herkenbare gebouwen, waaronder de Oude Vlijt (1898) en de Nieuwe Vlijt (1911) behouden blijven. Voor de panden die gesloopt worden geldt dat we de oorspronkelijke volumes zoveel mogelijk zullen terug bouwen. Zo blijft het complex herkenbaar maar krijgt het wel een eigentijdse invulling. Bekijk via de link het filmpje waarin het project wordt toegelicht.
Projectfilm Meneba 
 
 
1000 reacties op enquête verkeer 
  
De online enquête over het mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord is ingevuld door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan. De grootste zorg van iedereen is hoe het verkeer en vervoer in de toekomst wordt als er meer woningen bijkomen. En hoe je dan nog voldoende parkeerruimte overhoudt. Klik op de link hieronder en lees meer over de resultaten en hoe verder.
Meer weten
 
 
Omgeving Zaanbrug geïnformeerd over plannen en bouw tijdelijke brug
  
Begin april maakte de provincie Noord-Holland de plannen bekend voor de vervanging van de huidige Zaanbrug en de locatie van de tijdelijke brug. Omdat de werkzaamheden impact hebben op de omgeving, heeft de provincie samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland in april drie informatieavonden gehouden. Deze waren gericht op inwoners en ondernemers van de omgeving Lassiestraat, de Zaanweg en de inwoners rondom de Dubbelebuurt. Daarnaast heeft er een algemene informatieavond plaatsgevonden.
Meer weten
 
 
Voortgang nieuwbouw Eilanden van Hain
 
Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend. De ontwikkelaar AM is nu alle voorbereidende werkzaamheden aan het uitzoeken en de gemeente moet dat beoordelen. Het zijn vooral onderzoeken voor het bestemmingsplan, het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie, het verplaatsen van kabels en leidingen en andere praktische zaken. Met de uitkomsten van de voorbereidingen en onderzoeken werkt de ontwikkelaar AM toe naar een steeds gedetailleerder ontwerp voor de nieuwbouwlocatie.
Meer weten
 
 
Tiny Forest Kreekrijk
 
Leerlingen van basisschool Het Koraal en De Delta in Assendelft hebben in maart 2021 een Tiny Forest naast hun school geplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen. De scholen gaan het bosje gebruiken bij hun lessen. Het Tiny Forest is te bewonderen aan de Beemdgras in de wijk Kreekrijk naast basisschool De Delta. In Zaanstad staan al vier Tiny Forests, dit is de vijfde, en de bedoeling is dat dit er steeds meer worden verspreid over de gemeente. Een Tiny Forest draagt op veel verschillende manieren bij aan een groener en diverser Zaanstad. Het heeft ook voordelen boven bestrating of gras. Denk aan het afvoeren van regenwater en het voorkomen van hittestress
Meer weten
 
 
Hoe is het om te wonen in de Schrijversbuurt?
 
Parteon, het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad vroegen het aan de bewoners. Zij konden een enquête invullen met vragen over veiligheid, de sociale omgang met medebewoners en hoe de omgeving eruit ziet.
Meer weten
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen?
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad