Nieuwsbrief Kogerveldwijk Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Kogerveldwijk
Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?
30 september 2021

Informatiemarkt over projecten in de Kogerveldwijk 
Zaterdag 9 oktober 10.00-16.00 uur Zilverschoonplein
  
De komende jaren gaat de Kogerveldwijk flink veranderen. Er komen 2.500 nieuwe woningen bij in de verschillende buurten. En voorzieningen als scholen, ontmoetingsplekken en een vernieuwd sportpark. En er komt meer en beter openbaar vervoer. Grote veranderingen die wellicht vragen oproepen of waar u meer informatie over wilt? Kom dan langs op de informatiemarkt op zaterdag 9 oktober van 10.00 –16.00 uur op het Zilverschoonplein. 

Welke projecten komt u tegen op de informatiemarkt?
Voor een viertal projecten zijn we bezig met bestemmingsplannen: Juffer Jonker, Paltrok, Slachthuisstraat en Hofwijk Noord Fase 1. Andere projecten zoals Hilko, Oostzijderpark, een nieuwe locatie voor de basisschool en de inrichting van het stationsgebied krijgen ook een plekje op de informatiemarkt. Sommige projecten zijn al met de wijk gedeeld. Andere projecten zijn nog in voorbereiding of in onderzoek.

Kom langs en laat u informeren
Gemeente Zaanstad en initiatiefnemers van de verschillende projecten vertellen u graag hoe ver de projecten nu zijn. Wat u komende tijd kunt verwachten en op welk moment er ruimte is voor uw advies of ideeën. 
Kijk voor meer informatie op de website MAAK.Kogerveldwijk
 
 
Nieuwe podcastserie 'Het Zaanse Avontuur'
  
De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. Zaanstreek ligt centraal en is grootstedelijk, maar toch ook dorps. Iconisch, met oude huisjes, maar ook modern. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie 'Het Zaanse Avontuur' gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden. Op zijn fiets tourt hij door de verschillende MAAK.gebieden.
Podcasts 'Het Zaanse Avontuur'
 
 
Project Paltrok weer een stap verder
   
Dinsdag 8 september hebben ontwikkelaar Blue Banner en gemeente Zaanstad de handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor het project Paltrok. Het gaat om de bouw van 236 woningen op het terrein op de hoek van Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden.
Meer weten
 
 
Opening Levende Tuin 
  
Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in de openbare klimaatvriendelijke tuin aan de Slachthuisstraat in Zaandam. Donderdag 30 september opende wethouder Gerard Slegers (Openbare Ruimte) deze Levende Tuin. De Levende Tuin is een tuin van 60m2, waarin technieken te zien zijn voor wateropvang en verkoeling in de stad.
Nieuwsgierig? Kom dan eens een kijkje nemen aan de Slachthuisstraat of klik op de link hieronder voor meer informatie over de Levende Tuin.
Meer weten
 
 
Update Oostzijderpark
  
Woonveld A is al volop in aanbouw. De toren van woonveld A is het hoogste punt van stadswijk Oostzijderpark en licht nabij station Zaandam-Kogerveld. Ook de bouw van Meiboom, woonveld D1, is van start gegaan. Daar komen 24 appartementen en er zijn nog enkele beschikbaar. Voor de bouwblokken B en C is een overeenkomst getekend door de betrokken partijen. De twee bouwblokken bestaan in totaal uit 163 woningen: 120 appartementen en 43 grondgebonden eengezinswoningen. Meer weten over de verkoop en de bouw van de verschillende woonvelden? Klik dan op onderstaande link. 
www.oostzijderpark.nl
Terugblik bewonersbijeenkomst nieuwe locatie OBS Kogerveld
 
Op woensdag 7 juli 2021 was er een bewonersbijeenkomst over de nieuwe locatie voor de Kogerveldschool. Uit vooronderzoek kwam het veld aan de kruising Veldbloemenweg/
Hondsdrafweg naar voren als meest geschikte locatie in de Kogerveldbuurt. Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben we de omwonenden van het grasveld verteld waarom deze plek de voorlopige voorkeurslocatie is.

Naar aanleiding van het gesprek met de omwonenden zijn we gestart met een vervolgonderzoek naar de grootte van de school en twee extra locaties: Jagersveld aan het Klaverpad en de nieuwbouw in Oostzijderpark fase 2. We ronden binnenkort het vervolgonderzoek af. Daarna nodigen we alle betrokkenen uit de Kogerveldwijk uit voor een tweede bewonersbijeenkomst. Daar zullen we de resultaten van het vervolgonderzoek bespreken. Wilt u de toelichting van 7 juli op de voorkeurslocatie (nog eens) bekijken of het verslag van de bewonersavond lezen, klik dan op onderstaande link. 
Meer weten
 
 
Wethouder neemt handtekeningen in ontvangst
 
Er hangen spandoeken rondom het grasveld aan de Veldbloemenweg. Een duidelijk teken dat omwonenden van het veld niet willen dat OBS Kogerveld verhuist naar deze plek. Ook overhandigden de omwonenden op 9 september bijna 1.400 handtekeningen tegen de nieuwbouw van de school aan wethouder Natasja Groothuismink. Kinderen uit de buurt hebben ook hun handtekening gezet en lieten in een brief aan de burgemeester weten waarom het veld voor hen zo belangrijk is. 
Meer weten
 
 
Jonker Juffer: 102 nieuwe woningen
  
Er is volop ontwikkeling in de Boerejonkerbuurt. Naast het project Paltrok is er ook een overeenkomst getekend voor het project ‘Jonker Juffer’. Op het terrein tussen de Scholtenstraat, Jufferstraat, Jonkerplantsoen en Aldi komen102 woningen nieuwe woningen. Daarvan zijn 90 woningen bestemd voor sociale huurwoningen, waarvan de helft is voor ouderen met een zorgvraag. De overige 12 zijn koopwoningen. Naast woningen en 1000 m2 maatschappelijke voorzieningen, komt er een mooie groenstrook met wandel- en fietspad tussen de nieuwbouw en de Aldi, welke openbaar toegankelijk wordt.
Meer weten
 
 
Bloei Kogerveld, een nieuw initiatief in de buurt
   
Begin 2021 werd Bloei Kogerveld opgericht. Bloei bestaat uit buurtgenoten en organiseert met en voor de inwoners van Kogerveld verschillende activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de Buurthap, voor een goede maaltijd, samen eten en een leuk en fijn gesprek. Kledingmarkten met kleding voor een klein prijsje. En kun je meedoen aan een budgetcursus, waarbij je meer inzicht krijgt in geldzaken of ondersteuning krijgt bij geldzorgen. Wil je meer weten over de verschillende activiteiten of hoe je contact kunt opnemen met het team van Bloei Kogerveld? Kijk dan op de website www.bloeikogerveld.nl.
www.bloeikogerveld.nl
 
 
Hilko: inventarisatie woonwensen
 
Op de plaats waar nu nog de voormalige zeepfabriek HILKO en de verffabriek Evert Koning staat, komt een nieuwe woonbuurt langs de Zaan. Samen met woningstichting Rochdale ontwikkelt AM daar circa 100 woningen. Via een enquête op de website Wonen in Hilko kunnen geïnteresseerden hun woonwensen delen. Ook kunnen ze een reactie geven op een aantal woonconcepten.
www.woneninhilko.nl
 
 
Netwerk gezond en kansrijk opgroeien
  
Wist u dat er een netwerk rondom gezond en kansrijk opgroeien is in Kogerveldwijk? Dit netwerk bestaat uit mensen die in de wijk werken en zich inzetten voor een samenleving waarin de jeugd gezond en kansrijk opgroeit. Op 21 september kwamen zij samen in de theaterzaal van broedplaats de Hellema, een creatieve en inspirerende locatie.
Meer weten
 
 
Werkzaamheden De Bannehoven gestart
 
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Bannehoven in Rooswijk zijn begonnen. In de komende maanden wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Daarna kan een start worden gemaakt met de bouw van de woningen. Zelfbouwkavels Binnen project De Bannehoven zijn nog zelfbouwkavels beschikbaar. De nieuwe eigenaren maken samen met een architect, een constructeur, een bouwkundig toetser en een aannemer een ontwerp dat goed past binnen het plan. Bent u geïnteresseerd in zo’n kavel of wilt u meer informatie? Klik dan op onderstaande link.
Lees meer
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor de Kogerveldwijk komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Op de hoogte blijven? Of zelf informatie over jouw plannen voor de wijk delen? Er is ook een Facebook-groep voor de Kogerveldwijk.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad