‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
8 november 2021
Perspectief MAAK.Noord vastgesteld door de raad
 
Donderdag 14 oktober 2021 heeft de Zaanse gemeenteraad het perspectief MAAK.Noord 2040 vastgesteld. Voorafgaand aan het perspectief is eerst een analyse gemaakt van de opgaven en kansen in het gebied. Daarna heeft de gemeente het perspectief opgesteld in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders. Het gebiedsperspectief biedt een koers voor ruimtelijke plannen en geeft richting aan de ambities om de woon- en leefkwaliteit in Zaanstad Noord te verbeteren.  

Volgende stap: Perspectief omzetten naar een uitvoeringsplan
Nu de eerste twee stappen uit de APS-methode gezet zijn, de Analyse en het Perspectief, is het tijd voor de derde stap: de Strategie-fase. Daarin stellen we voor Zaanstad Noord een Strategienota op. Dat wordt het uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Mobiliteitsplan Noord
Parallel aan het APS-traject wordt een Mobiliteitsplan Noord opgesteld. Dit is een uitwerkingsplan van het Zaans Mobiliteitsplan, dat voor de gehele Zaanstreek is opgesteld. Het Mobiliteitsplan Noord is tussentijds besproken met de bewoners en ondernemers in Noord. De nieuwe versie, waarin veel van hun opmerkingen zijn meegenomen, wordt maandag 29 november gepresenteerd. Hiervoor volgt binnenkort een uitnodiging. Houd ook de website in de gaten voor meer informatie. 
Kijk voor meer informatie op maaknoord.zaanstad.nl
 
 
Stand van zaken Parel van Zuid 
hoek celebesstraat en zuideinde wormerveer
Op de hoek van de Celebesstraat en het Zuideinde in Wormerveer komen zes grondgebonden woningen en zestien appartementen in de vrije sector. Sinds de zomer is het redelijk stil geweest op de locatie. Er lijkt weinig te gebeuren, maar er wordt gestaag doorgewerkt om de bouw van de Parel van Zuid mogelijk te maken. Klik op de link hieronder voor een update over de stand van zaken.
Meer weten
 
 
Nieuwe MAAK-podcast 'Het Zaanse avontuur'
Over de toekomst van Zaanstad
De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden. Hij fietst door de verschillende MAAK.gebieden. Via onderstaande link kun je de gehele serie beluisteren.
Meer weten
 
 
Expositie over jongeren én Noord in voormalig meelfabriek Meneba
maand november
Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in traditionele participatieprocessen. Daarom werkt het team van MAAK.Noord samen met CNCPT, een collectief van artistieke jongeren uit Zaanstad. Een van de doelen van CNCPT is jongeren betrekken in sociaal-maatschappelijke projecten en aan deze projecten artistieke input geven. De opbrengst van de samenwerking is te zien als expositie in Meneba in de maand november.
Meer weten
 
 
Burendag in de Schrijversbuurt
  
Net als vorig jaar en als vervolg op de online bewonersavonden is afgelopen 24 september 2021 Burendag gevierd in de Schrijversbuurt. Er werd op het laatste moment besloten om het een dagje eerder te vieren, aangezien op zaterdag 25 september de nieuwe coronamaatregelen ingingen.
Meer weten
 
 
Wat is Maatschappelijke kracht?
 
Speerpunt drie van het Perspectief MAAK.Noord is 'Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht'. Wat houdt dat precies in, en wie doet wat? In de korte omschrijving lijkt het met name te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.
Meer weten
Samenwerking met Hogeschool van Amsterdam
Onderzoek naar Toerisme en cultuurhistorie
De komende periode zullen wij, net als in eerdere jaren, ook weer samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam afdeling Bestuurskunde. Dit jaar onderzoeken de studenten van de HvA de speerpunten Toerisme en Cultuurhistorie. Wij hebben hen gevraagd hierbij vooral aandacht te hebben voor drie kernpunten: groen, water en evenementen.

De HvA-studenten kijken vooral naar twee doelgroepen, namelijk de bewoners en bezoekers. Hierbij zijn wij vooral benieuwd of de behoeften van de huidige bewoners verschillen van de behoeften van de relatief nieuwe bewoners.

Mocht u in de komende maanden (tot en met februari) een student tegenkomen die u wat wil vragen, dan hopen wij natuurlijk ook op uw medewerking.
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Kijk voor meer informatie over de verschillende MAAK.gebieden op de website maak.zaanstad.nl.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad