Lees het laatste nieuws over de aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  vaststellen bestemmingsplannen, bomenkap en nieuwe omgevingsmanager
Lees online.
Nieuwsbrief
15 augustus 2022
 
 
Nieuwe omgevingsmanager
Alexandra de Waard
  
Sinds kort is Alexandra de Waard gestart als nieuwe omgevingsmanager van het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Zij volgt Ramon Kuipers op in dit project. Alexandra: ‘Als omgevingsmanager is het mijn taak om de buitenwereld te betrekken. Ik probeer in beeld te krijgen welke verschillende partijen in de omgeving betrokken zijn en wat ieders belangen zijn. Als projectteam houden we zoveel mogelijk rekening met deze belangen en mogelijke wensen.’
Meer weten
 
 
Tijdelijke verkeerssituatie kruispunt Wibautstraat - Thorbeckeweg
22 augustus tot en met 4 september
Een van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. Om de onderdoorgang te kunnen bouwen, moeten de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen, worden verplaatst. Om dit te kunnen doen, is het nodig een deel van de Wibautstraat tijdelijk af te sluiten. Dit betekent dat auto’s en (brom)fietsers een andere route moeten kiezen. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden. De bushalte aan de Wibautstraat wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan.
Meer weten
 
 
Vervolg bomenkap eerste fase en aanvraag voor tweede fase
  
Om de maatregelen, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, te kunnen uitvoeren is het nodig een aantal bomen langs de Thorbeckeweg te kappen. Het kappen gaat in verschillende fases, zodat niet alle bomen in één keer gekapt worden. In de eerste fase gaat het om 279 bomen en om 255 bomen in de tweede fase. In februari 2022 is de helft van de bomen van de eerste fase gekapt. Deze bomen stonden met name op de nieuwe plek van het Shell-station. De tweede helft van de bomen in de eerste fase worden vanaf 29 augustus gekapt.
Meer weten
 
Ga voor meer informatie over het project naar de website thorbeckeweg.nl
Website thorbeckeweg.nl
 
U ontvangt deze nieuwsbrief Thorbeckeweg omdat u eerder heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen omtrent de aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link.
 

www.thorbeckeweg.nl