Lees hier het laatste nieuws
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  nieuwsberichten over MAAk.Zaanstad Noord Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Noord
Wat wordt het toekomstbeeld van Noord?
21 maart 2023
Zaankwartier: silo's maken ruimte voor nieuwbouw
In de zomer van 2022 is gestart met de sloop van de eerste silo’s van de meelfabriek Meneba om ruimte te maken voor het nieuwbouwproject Zaankwartier. Bovenstaande film bevat beelden van de sloop op het voormalig Meneba-terrein. Ook is er sloopwerk te zien van de oude fabriek Brokking, waar nu sluiswoningen worden gerealiseerd.

Het Zaankwartier wordt een mix van monumentale panden en nieuwe gebouwen. In totaal komen er 680 woningen. De bouw start met de realisatie van 201 sociale huurappartementen. Ontwikkelaar De Vlijt heeft hiervoor overeenkomsten gesloten met wooncorporaties Parteon en Wormer Wonen. De bouwer hoopt in het najaar van 2023 te starten met de bouw. Kijk voor meer informatie over het project op de website zaankwartier.nl.
www.zaankwartier.nl
 
 
Inloopbijeenkomst 29 maart Marktstraat 22 / Krommenieërpad
In het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22 en het Krommenieërpad, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De locatie is na het vertrek van de basisschool eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Op woensdag 29 maart 2023 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in buurtcentrum de Lorzie tussen 17.30-19.30 uur. Daar leggen we uit hoe we tot een plan willen komen en hoe u hierover kunt meedenken. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is het ophalen van uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen.
Meer weten
Lint Krommenie en conceptvisie Linten, dijken en paden Krommenie ter inzage
Het oude dorpslint van Krommenie bestaat uit het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en de Vlusch. Omdat het lint bepalend is voor de identiteit van Krommenie willen we de karakteristieke eigenschappen beschermen. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Wilt u hier meer over weten dan kunt u op 3 april de informatieavond bezoeken. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gebouw van Speeltuinvereniging Blok, Doctor Kuijperkade 5, Krommenie.

Vanaf 23 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage. Dit plan wordt tegelijk met het concept van de visie Linten, dijken, paden Krommenie ter inzage gelegd. Zo kunnen belanghebbenden kennis nemen van wat er volgens het bestemmingsplan kan én welke richtlijnen de gemeente gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit te borgen bij een ontwikkeling op een kavel of in de openbare ruimte. 
 
 
Inloopspreekuur in het Zonnehuis voor de Schrijversbuurt
Iedere maandag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur is er een inloopspreekuur in het Zonnehuis. Het inloopspreekuur is voor alle vragen die bewoners hebben op alle leefgebieden. Tijdens de inloopspreekuren zijn er medewerkers van het Sociaal Wijkteam en Parteon aanwezig. Ook de wijkmanager is regelmatig aanwezig. 
Meer weten
 
 
Wat betekenen de stikstofregels voor bouwprojecten in Zaanstad
Voor bouwprojecten gelden in Nederland regels over de uitstoot van stikstof. Het doel is om de hoeveelheid stikstof dat in de natuur terecht komt te beperken. Daarom is het nodig om voor het definitief vaststellen van bestemmingsplannen aanvullende stikstofberekeningen te doen. Dat doen we met een nieuwe rekenmethode.
Meer weten
 
 
Over MAAK.Zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Zaanstad Noord komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Kijk voor meer informatie over de verschillende MAAK.gebieden op de website maak.zaanstad.nl.
Ga naar MAAK.Zaanstad
Zaanstad