Onderwerp:  Nieuwsbrief MAAK.Centrum Oost januari Lees online
Nieuwsbrief MAAK.Centrum Oost
Januari
25 januari 2019
MAAK.Centrum Oost januari: Wat is er nieuw in januari? Met deze nieuwsbrief bent u op de hoogte van het laatste nieuws van de afgelopen maand in het gebied Centrum Oost. Deze maand: antwoorden op vragen tijdens de buurtwandeling, updates over het gebiedsperspectief, de inrichting van het MAAK.pand en de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis.
 
 
 
Buurtwandeling
Acties en antwoorden op de vragen en opmerkingen
Met bewoners van Centrum Oost liepen we door hun buurt om te noteren wat er in de openbare ruimte niet goed gaat en waar we al op korte termijn mee aan de slag kunnen. Inmiddels zijn diverse acties ondernomen en vragen beantwoord.
Meer weten
 
 
Gebiedsperspectief 2018
#nieuws in 2018
In 2018 is hard gewerkt aan het gebiedsperspectief voor Centrum Oost in 2040. Veel inwoners hebben meegedacht tot realiseren van een definitieve versie. De gemeente biedt het perspectief binnenkort aan aan het college en de gemeenteraad.
Meer weten
 
 
Decoreert u mee?
Inrichten mAak.pand aan de peperstraat
Sinds afgelopen zomer is het pand aan de Peperstraat 134 in gebruik voor MAAK.bijeenkomsten. Om inwoners te interesseren en welkom te heten, krijgt dit pand een make-over. Raamposters zijn in de maak, maar ook het interieur kan een opfrissing gebruiken. Helpt u mee het MAAK.pand in te richten?
Help het MAAK.pand inrichten
 
 
Werkzaamheden Wilhelminasluis
Heijmans hervat werkzaamheden
Het werk aan de Wilhelminasluis in Zaandam wordt na een lange periode van stilstand weer opgepakt. Op 11 februari begint bouwer Heijmans met de werkzaamheden. Het einddoel is een vernieuwing van de Wilhelminasluis en de naastgelegen bruggen. De voorbereidingen op het werkterrein zijn inmiddels gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2020.
  
Meer weten
 
 
MAAK.Centrum Oost
Lees meer over MAAK.Centrum Oost
Aan de oostzijde van de Zaan, in het oude stadshart van Zaandam, zijn kansen om beter aan te sluiten bij het centrum van de stad. Het versterken van de kwaliteiten van dit gebied staat op de agenda van de gemeente als onderdeel van MAAK.Zaanstad. Doet u mee? U kunt ook zelf informatie over uw plannen voor de wijk delen in de Facebook-groep voor Centrum Oost.
Meer weten
 
 
MAAK.Zaanstad
LEes meer over maak.zaanstad
Deze nieuwsbrief voor Centrum Oost komt voort uit het programma MAAK.Zaanstad. Dat heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Blijf op de hoogte via de website en social media.
Meer weten
Zaanstad