Onderwerp:  Klimaattafels in september, Uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en meer Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
Nieuwsbrief juli 2020
21 juli 2020
Het duurzaamheidsteam van Zaanstad is hard bezig alle ontwikkelingen bijeen te brengen voor het Zaans Klimaatakkoord 2.0. In september organiseren we weer een nieuwe ronde online klimaattafels, dus save the date! Verder geeft minister Wiebes inzage in de impact van corona op ons klimaatbeleid, leest u meer over Zaanse acties als de Circulair Furniture Challenge en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en wijzen we u graag op nieuwe subsidiekansen. Heeft u een vraag of een idee dat bijdraagt aan ons Nieuw Zaans Klimaat? Mail ons via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.
 
 
 
Klimaattafels in september
Save the date
Voor de zomer zijn de klimaattafelbijeenkomsten door corona niet doorgegaan. In september komt er alsnog een nieuwe serie die we online organiseren. Afgelopen maanden is gewerkt aan het bijeenbrengen van ontwikkelingen en het verwerken van input die we van betrokkenen kregen. Hiermee wordt het Klimaatakkoord 2.0 dit jaar vormgegeven. In de online klimaattafels in september nemen we iedereen mee in de laatste ontwikkelingen, bieden we inspiratie en delen we voorbeelden. In online break-outsessies gaan we dieper in op actuele vraagstukken. Wilt u ook meedenken, op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt en kennis uitwisselen met elkaar? Zet dan de data en tijden alvast in uw agenda!
Bekijk de data van de klimaattafels
 
 
Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie
in de maak voor 2021-2026
Klimaatverandering heeft gevolgen voor hoe wij leven, wonen, ons verplaatsen en werken. De zomers worden warmer en droger en er zullen extreme regenbuien komen. Door de stijging van de zeespiegel en de toename van stormen neemt het risico van extreme wateroverlast toe. Hoe we daar als Zaanstad mee om zullen gaan wordt uitgewerkt in het Zaanse Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026. Vragen of meer weten? Mail ons via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl
Meer over de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie
 
 
Circular Furniture Challenge 
doe ook mee!
In september start de 2e editie van de Circular Furniture Challenge. Tijdens deze challenge daagt de Green Business Club Zaanstad studenten uit om met reststromen van o.a. Forbo Flooring en GZ OfficeXperience een vernieuwend, circulair en functioneel object te ontwerpen. Aan het eind van de Circular Furniture Challenge presenteren de studenten hun object aan de vakjury. Wilt u aan deze challenge meedoen als Zaanse onderwijsinstelling of heeft uw bedrijf misschien een geschikte reststroom? Neem dan contact op met anne@greenbusinessclub.nl 
Meer over de Circular Furniture Challenge
 
 
Subsidie voor kleine circulaire activiteiten
steun voor kleineren initiatieven
Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over het onderwerp circulaire economie onder de inwoners van Noord-Holland vergroten. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. In 2020 stelt ze € 25.000,- beschikbaar. De subsidie is maximaal 80% van de kosten, met maximaal € 5.000,- per project. U kunt tot en met 30 oktober 2020 een subsidieaanvraag indienen,
Meer over de subsidie
 
 
40.000 struiken voor scholen en zorginstellingen
bijdrage aan biodiversiteit
IVN en Donker Groep willen jong en oud laten genieten van een groene en gezonde omgeving. Door bijvoorbeeld schoolpleinen te vergroenen. Een onderwerp waar IVN en Donker Groep vanaf 24 juni mee aan de slag zijn gegaan. Om dit te vieren stellen zij gratis 40.000 heesters beschikbaar voor scholen en zorginstellingen. Deze heesters zijn doorgekweekt op bestaande sterke eigenschappen zoals: sterke groeiontwikkeling, bloei-, bes- en nectarbijdrage, afvang fijnstof, geluidsreductie en/of verstrooiing en extra CO2 vastlegging.
Meer over de actie
 
 
Gevolgen coronacrisis op klimaat- en energiebeleid
Kamerbrief over inzet van kabinet
De exacte gevolgen van de coronacrisis zijn niet te voorspellen, maar een sterk klimaat- en energiebeleid blijft belangrijk. Het kabinet houdt daarom vast aan haar klimaatambities: mondiaal, Europees en nationaal. In bijgevoegde brief van minister Wiebes aan de tweede kamer leest u meer over de inzet van het kabinet op de vastgestelde klimaatambities, de kortetermijngevolgen van COVID-19 en de maatregelen die worden ingezet om deze gevolgen te matigen, de kansen voor economisch herstel en de lange termijn.
Lees de brief
Zaanstad
 

 
...