Onderwerp:  duurzaam nieuws in Zaanstad Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
Terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021
15 december 2020
Het afgelopen jaar hebben we samen met u hard gewerkt om Zaanstad duurzamer te maken. Ondanks alle hectiek die het coronavirus met zich meebracht, hebben we mooie stappen gezet richting een klimaatneutraal en circulair Zaanstad. In deze nieuwsbrief een kleine terugblik, vooruitlopend op het Zaans klimaatakkoord 2.0. Waarin alle gemaakte stappen uit 2020 staan. Voor nu wensen we u een hele fijne kerst toe en een gelukkig, gezond en natuurlijk duurzaam 2021.
 
 
 
Terugblik 2020
Zaans Klimaatakkoord 2.0
Het coronavirus zette afgelopen maart alles op z'n kop. De klimaattafelbijeenkomsten konden afgelopen voorjaar plotseling niet meer doorgaan. Maar met online bijeenkomsten konden we afgelopen najaar toch weer verder aan de slag met het klimaatakkoord. Verder tekende Zaanstad een Denim Deal om meer spijkerstof te recyclen, startte de gemeente met een flexibele aanbesteding voor de levering en installatie van 8000 zonnepanelen en hebben we een Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie opgezet (besluitvorming in 2021). Meer over de resultaten die we het afgelopen jaar hebben bereikt en kansen en vervolgstappen de tijdens klimaattafelbijeenkomsten zijn besproken leest u in maart 2021 in het Zaans Klimaatakkoord 2.0.
Meer nieuws van 2020
 
 
Kerstbomenbos
Kerstbomen met kluit in bos naast pennemes
In 2021 gaat de gemeente Zaanstad opnieuw kerstbomen met kluit herplanten in het kerstbomenbos naast Zorgcentrum Pennemes. In januari 2020 zijn we hiermee begonnen en waren er genoeg bomen voor een vol bos. De verwachting was dat 30% tot 40% van de bomen het zouden halen en dit is uitgekomen. Daarom is het tijd om het kerstbomenbos aan te vullen. Meedoen kan op twee manieren. U kunt uw boom met kluit zelf op de grond in het kerstbomenbos plaatsen. Dit kan op 8,9 of 10 januari. Of u laat uw boom ophalen. Van 3 t/m 8 januari haalt de gemeente Zaanstad de kerstbomen op, in plaats van HVC, op locaties waar ten minste 50 bomen zijn ingezameld. De kerstbomen met kluit die nog in goede staat zijn, halen we eruit. Op 11 en 12 januari gaan we de kerstbomen planten.
Meer over het kerstbomenbos
 
 
Webinar energietransitie
Herhaling op 18 januari
Tijdens de webinar bespreken we de Regionale Energie Strategie (of de RES) en geven we aan in welke gebieden we kansen zien om grootschalig zon- en windenergie in onze regio op te wekken. We gaan in op de ontwikkelingen om van het aardgas af te gaan en welke alternatieven daarvoor mogelijk zijn. In de Transitievisie Warmte (TVW) wordt komende jaren steeds concreter gemaakt hoe Zaanstad in de toekomst verwarmd gaat worden door andere bronnen dan aardgas. Het concept dat nu ontwikkeld wordt laat zien welke wijken tegen de laagst maatschappelijke kosten voor 2030 van het aardgas zouden kunnen gaan. Beide stukken liggen nu in concept klaar en bespreken we tijdens de webinar. Verder hebben we het over waar in Zaanstad kansen liggen. En hoe ook u kunt meedenken in deze grote stap in de verduurzaming van Zaanstad.
Aanmelden webinar
 
 
MRA Green Deal
duurzaam uit de crisis
De coronacrisis heeft de economie flink geraakt. In de MRA hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden coalities gevormd die werken aan duurzaam herstel. In de weg terug omhoog kan juist de verduurzaming bijdragen aan het creëren van nieuwe banen. Op 2 december zijn tijdens het event de ‘State of the Region’ voor een aantal thema’s de eerste resultaten van het traject Green Deals Duurzaam uit de crisis gepresenteerd. Deze gaan onder ander over
Technisch talent én instroom duurzame banen, circulair textiel en een woningproductie naar 20% in circulaire houtbouw. Zo kan een schaalsprong in houtbouw zorgen voor een toename van schone, circulaire woningproductie die een economische impuls en meer lokale werkgelegenheid oplevert. Ook gemeente Zaanstad zet hier in voor de regio op in.
Meer weten
 
 
Verandering energielabel
vanaf 2021 energieadviseur nodig
Iedere woning heeft bij de verkoop een definitief energielabel nodig. Dit label laat zien hoe energiezuinig de woning is. Ook geeft het energielabel een overzicht van de woningkenmerken zoals: woningtype, beglazing, verwarming, ventilatie, isolatie en de opwek van energie. Tot het einde van het jaar is deze gemakkelijk online aan te vragen, maar vanaf 1 januari 2021 gaat dit veranderen. Er komt vanaf volgend jaar namelijk een energieadviseur aan te pas die beoordeelt welk energielabel er bij uw woning past.
Meer weten
 
 
Boomcadeau basisschool Jagersplas
Doe in 2021 ook mee!
Basisschool De Jagersplas in Zaandam is de elfde school die dit jaar een boom cadeau heeft gekregen van gemeente Zaanstad. Bomen zuiveren de lucht, slaan CO2 op en geven ons zuurstof. Bij hitte zorgen ze voor schaduw en een koelere lucht. En als het stortregent houden ze het water goed vast. Daarom geeft gemeente Zaanstad basisscholen een boom cadeau in ruil voor tegels. In 2021 kunnen ook andere basisscholen in aanmerking komen voor een klimaatvriendelijke boom op het schoolplein. 
Meer weten
Zaanstad
 

 
...