Onderwerp: Lancering Zaans Klimaatakkoord 2.0, voordelig zonnepanelen voor bedrijfspanden en een Groenfonds voor groene initiatieven! Lees online
Nieuw Zaans Klimaat
Duurzaam nieuws van februari
16 februari 2021
Het is bijna zover! Op dinsdag 23 maart lanceren we het Zaans Klimaatakkoord 2.0. Een groeidocument vól actuele beleidsontwikkelingen en duurzame Zaanse initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Zaanstad. Alle input uit de stad via de online klimaattafels, gesprekken en uit de media zijn hier zo goed mogelijk in verwerkt.

Het programma is door iedereen gratis online te volgen. Via deze link vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.
 
 
 
Gemeente koopt lokaal opgewekte energie in bij Zaanse energie-coöperatie
1000 aansluitingen bij WeSpark
Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die grootschalig energie inkoopt bij een lokale energie-coöperatie. De Zaanse energie-coöperatie WeSpark is in 2018 van start gegaan met als doel in de Zaanstreek opgewekte energie te leveren aan Zaanse bedrijven en huishoudens. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: “Het college investeert in de doorontwikkeling van een lokale energie-coöperatie. Daarnaast gaat onze energierekening omlaag.”

Het gaat om circa 1.000 aansluitingen voor onder andere openbare verlichting, pompen, gemalen en riolen, bruggen en verkeersinstallaties. En kantoren, sporthallen en andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.
Lees verder
 
 
Win een vogelhuisje!
Wordt uw straat vogelvriendelijk?
Wilt u meer vogels in uw straat? Geef uw straat dan op voor de vogelhuisjesactie! Verras ons met een origineel verhaal, een tekening of filmpje! We kiezen vijf winnende straten. Die krijgen in totaal vijftig nestkasten, die wij ophangen. Wij doen dat op zo’n manier dat de vogels er graag gebruik van maken en de bomen er geen last van hebben.

Meedoen?
We vragen uw straat om de nestkasten te adopteren door ze te onderhouden, de oude nesten te verwijderen en af en toe schoon te maken. Doet u mee? Stuur voor 22 februari een e-mail. Laat ons daarin weten waarom uw straat een vogelvriendelijke straat wil worden. En hoeveel vogelhuisjes u nodig heeft. Eind februari maken we de winnaars bekend.
Mail ons!
 
 
Zonnepanelenactie voor bedrijfsdaken
Voordelig zonnepanelen met zon op zaan
De gemeente Zaanstad en De Green Business Club Zaanstad slaan met ‘Zon op Zaan’ de handen ineen om de energietransitie te versnellen. Zon op Zaan biedt ondernemers ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen voor bedrijfspanden met een geschikt dakoppervlak. Doet u al mee? Op dinsdag 2 maart en donderdag 4 maart a.s. zijn er online informatiebijeenkomsten.

Zon op Zaan biedt ondernemers met bedrijfspanden gratis en vrijblijvend een op maat gemaakt zonnepanelenplan. Het plan is gemaakt door een lokale aanbieder van zonnepanelen. Daarnaast krijgt u begeleiding bij de investering in zonnepanelen en ondersteuning bij de subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid.
Meer weten
 
 
De impact van uw bedrijfsafval verkleinen
bereken uw impact met de impact checker
Gaat uw bedrijf ook verduurzamen en bent u benieuwd naar de herstelkosten die nodig zijn om de milieu-impact van uw bedrijfsafval ongedaan te maken of te compenseren? Gebruik de Impact Checker van Suez! In deze Impact Checker kunt u uw bedrijfsafval sorteren. Wat scheiden jullie al? En hoeveel van iedere afval hebben jullie per afvalstroom? Op basis van deze gegevens ziet u welke impact de verwerking van uw afval heeft op het milieu. Ook kunt u op deze website tips lezen om de impact van uw bedrijfsafval te verkleinen. Zoals ander materiaalgebruik.
Meer over de Impact Checker
 
 
Groenfonds voor groene initiatieven
dien vóór 1 maart een aanvraag in
In 2021 stelt Provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit Groen Fonds. Vanaf 1 februari tot en met 1 maart 2021 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.

Fête de la Nature
Deed u mee met de Klimaattafel Groen? Misschien is dit een mooie kans om de Fête de la Nature mee te realiseren (op de fiets langs allerlei groenintiatieven)! Laat ons weten als u hier mee aan de slag wilt gaan.
Meer over het Groenfonds
 
 
Repair Café: vuilstort vol bruikbare goederen
door sarah vermoolen van de zaanse verhalen
Stadsreporter Sarah Vermoolen zoekt overal in Zaanstad naar mooie verhalen en maakt daar een geschreven verhaal, video of beeldverslag van. Dit keer: het Repair Café!

"We moeten mensen bewustmaken dat de situatie nijpend is. Bij het Repair Café krijgen we relatief veel oudere bezoekers, zij gaan vaak zorgvuldig om met spullen. De jonge generatie bereiken we veel moeilijker, zij komen niet of nauwelijks. Zij realiseren zich bijvoorbeeld niet dat in een telefoon minuscule stukjes goud en zilver zitten om een goede verbinding te maken. Dit zijn heel dure grondstoffen. Als je daar over denkt, ga je misschien minder snel een nieuwe telefoon kopen. We dienen jongeren bewust te maken om duurzamer te leven. Je bent er niet als je alleen zonnepanelen op je dak legt."
Lees meer
Zaanstad
 

 
...